Versie het leven!

(Her)positioneringsworkshop

Hoe definieer je een unieke, onderscheidende en aansprekende positionering voor een merk of product?

Tijdens deze workshop gaan we in gezamenlijkheid op zoek naar een onderscheidende, unieke en aansprekende positionering. Hierbij maken we gebruik van een door ons ontwikkeld model.

Het DNA van het merk wordt bepaald door:
•  Waarom doen we wat we doen?
•  Wat is ons domein?
•  Hoe doen we het?

In gezamenlijkheid geven we antwoord. Welke merkwaarden hanteren wij en welke merkbeloftes worden daaraan gekoppeld? Dat alles brengen we terug tot een A4-tje.

Met de antwoorden werken we daarna de positionering verder uit.

Wat levert dit traject op? Inzicht in het formuleren van een onderscheidende, unieke en relevante positionering voor het merk of product.

Strategie
Creatie
Activatie