Versie het leven!

Stopping power

Tot in de perfectie

Op details wordt de wedstrijd gewonnen. We ontwikkelen niet alleen de strategie, concepten en verzorgen de vormgeving van de communicatiemiddelen. We realiseren ze ook. Huisstijl, identiteit, website, nieuwsbrief, social media campagne, outdoor campagne, magazine, mailing of brochure. Advertising landelijk, lokaal op radio, online of in print: Ongewoon draagt zorg voor een nauwkeurige afhandeling. Daar mogen we op worden afgerekend.